>
 Sigara ve Kalp Damar Sağlığı

Sigara ve Kalp Damar Sağlığı

Sigaranın dünyada en büyük sağlık sorunu  olduğunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilan etmiştir. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybetmektedir. Yine dünya Sağlık Örgütünün verdiği rakamlara göre dünyada her on üç saniyede bir kişi sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. Sigaranın kolay elde edilebilir olması ve kısa sürede alışkanlık yapması nedeniyle onu daha önemli bir sorun haline getirmektedir.

• Sigara içiminin neden olduğu bilinen bazı hastalıklar şunlardır;
• Koroner arter hastalığı
• Periferik arter hastalığı
• Burger hastalığı
• Serebral İnme
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
• Akciğer kanseri
• Ağız, farinks ve larinks kanseri
• Özofagus kanseri
• Mesane kanseri
• Pankreas kanseri
• Servikal kanser

 

Birimlerimiz Kardiyoloji Ünitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Acil Ambulans Anlaşmalı Kurumlar Özel Check Up